W licznych przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach przeprowadzane są audyty. Niekiedy mylone są z inspekcją. Jednak podstawowa różnica polega na tym, że kontrola ma potwierdzać popełnione zaniedbania i jasno wskazać osobę winną.
Wnioski pokontrolne sporządzone są, aby wykorzystać je w sądzie.

badania porównawcze

Autor: badania porównawcze
Źródło: www.tuv.com

Tymczasem audyt ma zapobiegać wynikaniu pomyłek. Polega na cyklicznym badaniu prawidłowości działania firmy czy też przebiegu procesu, nie szuka winnych powstałych niedociągnięć. Na koniec tworzone są propozycje, które mają sprzyjać usprawnieniu działania procesu wytwórczego.Przedmiot zużycia energii cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na zniwelowanie kosztów produkcji, lecz dodatkowo ma spory wpływ na ochronę środowiska. Przedsiębiorstwa myślące ekonomicznie mogą przeprowadzić u siebie audyt energetyczny. Jest to wycena i analiza bieżącego stanu kupowania prądu. Ocena może dotyczyć realizacji przedsięwzięć pomniejszających zużycie energii. Audyt energetyczny może dotyczyć całości energii tzn. ogrzewania, oświetlenia, toków produkcyjnych lub wybranych kwestii np. audyt chłodzenia. Celem audytu energetycznego jest stwierdzić ilość i strukturę eksploatowanej energii, zaproponowanie rozwiązań i określenie ich rentowności.

tuv, iso, jakość

Audytor winien wysunąć ofertę podjęcia inwestycji posiadającej na celu rozsądne zużycie energii. Jako osoba biegła ustala, jakie przekształcenia są dochodowe a także jakie pomysły techniczne wykorzystać. Ostatnimi laty wielki wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy w fabrykach mają standardy charakteryzujące wymogi dotyczące systemów rozporządzania.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracy struktur zarządzania wprowadzono normy OHSAS 18001 (–> systemy ohsas 18001). Jest to ogólnie honorowany i popularny projekt zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Obserwując kraje zachodnie widać, że wprowadzenie norm OHSAS 18001 przyłożyło się w znacznym stopniu do zmniejszenia liczby wypadków. W państwach,które poprawiły zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wskaźniki wypadkowości mogą być nawet o 55% niższe od średnich wskaźników. Korzyści powstające z wejścia OHSAS18001 to większa świadomość pracowników i zaangażowanie w poprawę warunków pracy, wprowadzenie metod zapobiegania wypadkom powodującym utratę zdrowia lub nawet życia pracownika.
audyt dotyczący energii, ohsas 18001
Tagi: